experimentar, compartir, aprendre, transformar…


LAC és un laboratori d’aprenentatge científic enfocat a l’experimentació i la participació innovadora, des de l’educació a la comunicació de la ciència. Acumulant coneixements i bagatges diversos, LAC ofereix i facilita a la ciutadania l’empoderament científic. A partir de continguts educatius, del diàleg entre els diferents agents i de la sensibilització ciutadana en pro de l’alfabetització científica i tecnològica, LAC vol promoure el diàleg, l’aprenentatge, la participació i la transformació social cap a la societat del coneixement.

Pedagogia

Compromesos amb mètodes d’innovació pedagògica, LAC acompanya tant infants i joves, com famílies, adults i educadors en el gaudi d’explorar i descobrir; de viure la ciència i la tecnologia a través de fer, pensar, comunicar i sentir.

Comunicació

Convençuts que la cultura científica és una eina imprescindible per promoure el pensament i l’esperit crític, LAC apropa l’experiència científica per despertar l’interès pel nostre món.

Participació

Implicats amb la ciutat i l’entorn, LAC col·labora amb diferents agents de la comarca per apropar i promoure la participació activa dels ciutadans en les qüestions científiques i mediambientals.


Loading
logo-LAC

A les xarxes socials


facebook     twitter